Gaine

Vi vill få fler företag att uppleva nyttan av design-tänkande och co-design

Vi på GAINE är konsulter som jobbar med Business design, Service design, Interaktionsdesign och UX. Vi faciliterar workshops och visualiserar möjliga lösningar medan det fortfarande finns pengar och tid kvar i projektet att välja rätt.

Våra tjänster

Value proposition canvas workshop

Etnografiska studier och Service safari

Proto-persona workshop

Journey mapping

Lean UX Designstudio

Wireframing

Userstory mapping

Users for lunch

Vi har jobbat för (i bokstavs-ordning)

Ellos, Borås

Ericsson, Göteborg

Hogia, Stenungsund

Högskolan i Väst, Trollhättan

ProAgile, Göteborg

Volvo Group Connected Solutions, Göteborg

Volvo IT Marketing and sales, Göteborg

Volvo Trucks Cab department, Göteborg

We are looking for a UX Designer